Strategisk rådgiver Birgitte Ettrup

Jeg er uddannet cand.scient.soc med kombination af miljøplanlægning og international udvikling og tilbyder rådgivning for virksomheder med afsæt i cirkulær økonomi, primært med:

  • Strategisk, grøn forretningsudvikling
  • Udvidet miljødialog med kunder og leverandører
  • Konceptudvikling og test på tværs af værdikæden
  • Analyse og kortlægning af ressourceforbrug
  • Interne kurser, opfølgning og dialog

 

For tiden har jeg flest opgaver inden for plast og emballager, men jeg har et bredt kendskab til miljøområdet og særlig ekspertise inden for affald og lukkede ressourcekredsløb. Jeg supplerer virksomhedsrådgivningen med at bidrage som vidensperson i forskellige netværk og organisationer.